โคกหนองนา ออกแบบชีวิต

ผ่านไปเพียง 1 ปี ที่ดินย่านหนองจอกของวรเกียรติ สุจิวโรดม นักธุรกิจส่งออก … ขยายผลจากผืนดินว่างเปล่า สู่เป้าหมายแหล่งสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ

.

“ทุกวันผมต้องมาที่นี่ ปลูกต้นไม้วันละ 5-10 ต้น บางวันผมเหนื่อยผมก็ปลูกแค่ 2 ต้น แต่ผมต้องการตื่นขึ้นมาแล้วก็มาปลูกต้นไม้ มันเป็นการวางแผนชีวิตของผมเอง”

.

The Active ชวนดูดอกผลโคกหนองนา ผ่านการออกแบบชีวิตที่ชัดเจน ไม่ใช่แค่ดอกผลที่เห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่แนวคิดสร้างความมั่นคงทางอาหาร ยังขยายผลไปสู่ผู้คนอีกไม่น้อย

.

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย