“คลายใจระบายสุข” สมุดสำหรับเด็กติดโควิด-19

เปลี่ยนวันอันน่าเบื่อของเด็ก ๆ ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องอยู่แต่ในพื้นที่จำกัด ให้ได้สนุกสนานไปกับ “สมุดคลายใจระบายสุข”

.

สมุดระบายสี ที่เป็นเหมือนพื้นที่ระบายความสุขทุกข์ และเป็นเพื่อนในช่วงที่ต้องรักษาตัว ผลงานของนักเรียน ม.ปลายที่หวังจะช่วยเยียวยาจิตใจให้กับผู้ติดเชื้อวัยละอ่อน

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้