ถอดบทเรียน ชุมชนริมคลองวัดสะพาน (คลองเตย) หลังวิกฤตโควิด-19

ถอดบทเรียนการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน “ชุมชนริมคลองวัดสะพานสูง” หลังฝ่าวิกฤตโควิด-19

.

The Active ชวนฟังผลลัพธ์ของการจัดการระบบสุขภาพจากความร่วมมือของคนในชุมชนกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เมื่อผ่านพ้นช่วงวิกฤตโควิด-19 แล้ว ชุมชนแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

Author

Alternative Text
AUTHOR

เมธาวี ทวีผล

เรียนมานุษยวิทยา สนใจเรื่องราวทางสังคม อยากปล่อยใจสู่เสรี

Alternative Text
VIDEO EDITOR

วิฑิตา โอชวิช

มนุษย์นอนน้อยแต่นอนนะ มีอีกชื่อคือแฮปปี้เพราะคนต่างชาติเรียกชื่อปลื้มไม่ได้ ผู้ปกครองประชาชนชาวก้อน เชื่อว่าการส่งต่อความสุขให้ผู้อื่นจะทำให้เรามีความสุขด้วยเช่นกัน แต่อย่าลืมให้ความสุขกับตัวเองด้วยนะ