มัสยิดพิชิตโควิด-19

“ต้องรับประทานอาหารฮาลาล ต้องละหมาด 5 เวลาต่อวัน และนอนหลับโดยหันไปทางเมกกะ” หากคนไทยมุสลิมป่วยโควิด-19 และรักษาตัวในศูนย์กักตัวทั่วไปอาจมีข้อจำกัดในการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม

.

The Active พาไปชม “มัสยิดเนียะมะตุลลอฮ์” ในบทบาทของการเป็นศูนย์กักตัวชุมชนรองรับชาวมุสลิมโดยเฉพาะ กับแนวคิดรักษาโควิด-19 ด้วยสมุนไพร รักษาใจด้วยศาสนา

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้