ฟื้นฟูปอดหลังติดโควิด-19 : The Active (15 ก.ย. 64)

ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมกว่า 1 ล้าน 3 แสนคน หายป่วยไปแล้วกว่า 1 ล้าน 5 หมื่นคน รวมผู้สูงอายุอยู่ด้วย ขณะนี้ผู้สูงอายุเมื่อติดเชื้อก็ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มักจะมีอาการรุนแรง และเสียชีวิตถึงร้อยละ 60

.

เพราะผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป แม้ไม่มีโรคระบาดอย่างโควิด-19 ส่วนใหญ่ก็มักมีโรคประจำตัว ถ้าหายแล้วก็ควรได้รับการฟื้นฟูดูแลสุขภาพต่อเนื่อง

.

📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

นิตยา กีรติเสริมสิน