เสียงสะท้อนอนาคต Dek65 บนความไม่พร้อมของระบบการศึกษาไทย

“พี่… ความเป็นจริงชีวิตมันต้องอยู่รอด แม่ไม่มีรายได้ น้องต้องเรียนออนไลน์เหมือนกัน หนูเลยคิดว่าจะหยุดเรียน”
.
ภารกิจชีวิต ทำให้วัยเรียนของเด็ก ม.6 คนหนึ่งใน จ.นครปฐม สะดุดลง เมื่อการอยู่ต่อในระบบการศึกษา มีปัญหาโควิด-19 ทำให้ 4 ปีสุดท้าย อาจเป็นได้ไม่ตามแผนเรื่องการเรียนจบปริญญาตรี
.
The Active ชวนติดตามเรื่องราวของเด็กคนนี้ ผ่านเรื่องเล่าของครูที่ปรึกษา ซึ่งพาไปฟังปัญหาที่อยากให้ระบบการศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลง

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม