จี้ปมเยียวยาแรงงาน – แจงใช้เงินประกันสังคมในวิกฤตโควิด-19

”บกพร่องผิดพลาดอย่างร้ายแรงที่ปล่อยปละละเลยให้เกิดคลัสเตอร์การติดเชื้อใหม่ในโรงงานรายวัน โดยไม่มีมาตรการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ…” คือส่วนหนึ่งของญัตติกล่าวหา ‘รมว.สุชาติ ชมกลิ่น’ เจ้ากระทรวงแรงงาน ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี

.

The Active หยิบยกบางช่วงบางตอนในวันสุดท้ายของการอภิปราย ฝ่ายค้าน ชูปัญหาตรวจหาเชื้อ เข้าไม่ถึงวัคซีน เยียวยาล่าช้า และปัญหาการใช้งบประมาณจากกองทุนประกันสังคมในวิกฤตโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อภาคแรงงานและเศรษฐกิจทั้งระบบ

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรุชิตา อุตมะโภคิน

ประชาชนย่านหลักสี่ บางเขน เรียนบริหารงานยุติธรรมและนิติศาสตร์ ตามหาความเสมอภาคผ่านงานทั้งศาสตร์และศิลป์ พยายามทำความเข้าใจปรากฏการณ์รอบตัว