จี้ปมเยียวยาแรงงาน – แจงใช้เงินประกันสังคมในวิกฤตโควิด-19 : The Active (4 ก.ย. 64)

”บกพร่องผิดพลาดอย่างร้ายแรงที่ปล่อยปละละเลยให้เกิดคลัสเตอร์การติดเชื้อใหม่ในโรงงานรายวัน โดยไม่มีมาตรการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ…” คือส่วนหนึ่งของญัตติกล่าวหา ‘รมว.สุชาติ ชมกลิ่น’ เจ้ากระทรวงแรงงาน ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี . The Active หยิบยกบางช่วงบางตอนในวันสุดท้ายของการอภิปราย ฝ่ายค้าน ชูปัญหาตรวจหาเชื้อ เข้าไม่ถึงวัคซีน เยียวยาล่าช้า และปัญหาการใช้งบประมาณจากกองทุนประกันสังคมในวิกฤตโควิด-19 ซึ่งส่งผลต่อภาคแรงงานและเศรษฐกิจทั้งระบบ . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรุชิตา อุตมะโภคิน

ประชาชนย่านหลักสี่ บางเขน เรียนบริหารงานยุติธรรมและนิติศาสตร์ ตามหาความเสมอภาคผ่านงานทั้งศาสตร์และศิลป์ ชำนาญในสิ่งที่คลั่งไคล้ ใส่ใจในสิ่งที่รัก พยายามทำความเข้าใจปรากฏการณ์รอบตัว