เมื่อกลไกของรัฐเหลือแค่การใช้กำลัง ประเทศจะไปทางไหน

“การใช้กำลังขนาดนี้ ไม่เพียงแต่จะหยุดการชุมนุมไม่ได้ แต่จะทำให้วิกฤตครั้งนี้ไปสู่จุดที่ไม่มีวันถอยกลับ เราจะเห็นประเทศลุกเป็นไฟ…อย่าคิดว่าความเห็นแบบนี้เป็นเรื่องเล่น ๆ”

‘ดร.จันจิรา สมบัติพูนศิริ’ นักวิจัยด้านสันติศึกษา วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมือง ส่งเสียงถึง 3 ฝ่าย #ผู้ชุมนุม ต้องใช้ยุทธศาสตร์ “สันติวิธี” ขั้นสูงสุด #รัฐบาล ต้องเปิดใจรับฟัง อย่ามองประชาชนเป็นศัตรู และไม่ใช้ #ตำรวจ ในทางที่ผิด

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้