วิพากษ์รัฐบาล ต้องใช้ประโยชน์จากท้องถิ่น : The Active (20 ก.ค. 64)

“รัฐบาลต้องใช้ประโยชน์จากท้องถิ่นมากกว่านี้” . สมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี วิพากษ์การทำงานรัฐบาล ต้องปรับยุทธศาสตร์กระจายอำนาจ . เทศบาลนครนนทบุรี เป็นเทศบาลที่มีรายได้มากที่สุดในประเทศไทย แต่ยังติดปัญหาการจัดหาวัคซีน ยารักษาโรค ที่ต้องการให้รัฐเปิดกว้าง . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

ธีร์วัฒน์ ชูรัตน์

เรียนจบกฎหมาย มาเป็นนักข่าว เด็กหลังห้อง ที่มักตั้งคำถามด้วยความไม่รู้