“ครูไม่ได้คาดหวังว่าเด็กทุกคนต้องเรียนจบปริญญาตรี แต่ครูหวังว่าเขาจะได้เรียนจบตามช่วงชั้นที่ควรได้รับ”
.
The Active คุยกับ “ครูจิ๋ว – ทองพูล บัวศรี” ครูข้างถนนแห่งมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ผู้เสนอนโยบาย “แผนชีวิตทางการศึกษา” ที่หวังว่าประเทศไทยจะมีระบบสนับสนุนเด็กยากจนให้ได้เรียนแบบรายคน

. 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม