“เด็กแคมป์ก่อสร้าง” ชีวิตไม่มีเปิดเทอม

เพราะโควิด-19 บุก “แคมป์คนงานก่อสร้าง” หลายคนเริ่มรับรู้ถึงการมีอยู่ของคนในนั้น . แต่ไม่ใช่ทุกแคมป์ที่มีการระบาดเป็น “คลัสเตอร์” และมากกว่า “คนงาน” ในแคมป์ยังมี “เด็กแคมป์” อยู่ด้วย . “อูม – ศศิธร สุขบท” เดินทางเข้า “แคมป์คนงานก่อสร้าง” ย่านสายไหม กรุงเทพฯ ชวนติดตามเรื่องราวชีวิตไม่มีเปิดเทอมของเด็ก ๆ กับการเติบโตบนเส้นทางคู่ขนาน Education for all ที่รอโอกาสเปลี่ยนชีวิต . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม