“โรงเรียนหย่อมบ้าน” ลดระยะห่างการเรียนรู้

“การเรียนสะดุด” โจทย์เก่ากลางวิกฤตการศึกษาระลอกใหม่ เมื่อความไม่พร้อมเรียนออนไลน์ – เรียนทางไกล ยังคงเป็นข้อจำกัดของเด็กกลุ่มใหญ่ในสถานการณ์เปิดเทอมใหม่ไม่เหมือนเดิม . The Active ชวนรู้จักโมเดล “โรงเรียนหย่อมบ้าน” เครื่องมือแก้ปัญหาของโรงเรียนบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ที่ใช้บทบาท “อสม.การศึกษา” ช่วยเสริมทัพการเรียนรู้ในยุคโควิด-19 หวังตอบโจทย์เด็กอยู่บ้านแต่ไม่พร้อมเขียนอ่านเองอย่างเข้าใจ . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม