นำร่อง CCA-Model แก้โควิด-19 ในชุมชน เขตทวีวัฒนา

การจะแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19 จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย . ที่ชุมชนเล็ก ๆ ในเขตทวีวัฒนา ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 67 นำกระบวนการ CCA หรือ Clean Community Anti-covid-19 มาใช้ เพื่อดูแลกลุ่มเสี่ยงในทุกมิติ ลดความตระหนกของคนในชุมชน สร้างความมั่นใจให้พื้นที่ใกล้เคียง พร้อมขยายต่อไปยังชุมชนอื่น ๆ . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

AUTHOR