ผืนป่าคอนสาร กับ การพิสูจน์สิทธิ

การต่อสู้ กว่า 40 ปีของชาวบ้านชุมชนบ่อแก้ว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ กับการต้องเผชิญปัญหาไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากรัฐบาลประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักหนาม และการสัมปทานทำไม้ในพื้นที่ป่าสงวนฯ ซึ่งได้มีการอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ นำมาสู่ปัญหาผลกระทบ และความขัดแย้ง เกิดการต่อสู้เรียกร้องในสิทธิที่ดินทำกินของชาวบ้าน ยาวนานมาถึงครึ่งทศวรรษ . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ