พื้นที่สาธารณะทางการเมือง

“จากการสอบถามเจ้าหน้าที่และผู้ชุมนุม พบว่าหลายคนต้องการให้สนามหลวงเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมทางการเมือง” . The Active คุยกับ วรวัณณี ลาภอำนวยเจริญ นิสิต ป.โท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ที่พบว่า “การมีพื้นที่สาธารณะทางการเมือง” ช่วยแก้ปัญหาผู้ชุมนุมลงถนนได้ . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้