พื้นที่สาธารณะ เพื่อ สาธารณชน

“ต่อรองการใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สาธารณะให้กับคนทุกกลุ่มได้ โดยไม่ต้องสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่” คือ ข้อเสนอของ ผศ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ อ.ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ที่มองว่า กรุงเทพฯ มีพื้นที่มากมาย สำหรับทุกคน หากมีวิธีบริหารจัดการ . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้