Local Election เกมเลือกตั้งท้องถิ่น

ชวนมองความสำคัญของประชาธิปไตยใกล้ตัว “การเมืองท้องถิ่น” แบบที่สนุกกว่าการอ่านระเบียบและข้อกฎหมาย! . รีวิวเกม “เลือกตั้งท้องถิ่น : Local election” โดย ผู้พัฒนาบอร์ดเกม จาก Wizards of Learning และ ELECT . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย