ก่อการครู 3 ภู Plus ชุมชนการเรียนรู้ ครูก่อการคูณ

เมื่อ “ครู” เป็นตัวคูณเคลื่อนสังคมด้วย “การศึกษา” ผลลัพธ์การเรียนรู้จึงท้าทายขั้นกว่าจากงานสอนใน “โรงเรียน” . The Active พาไปรู้จักชุมชนการเรียนรู้ “ก่อการครู 3 ภู Plus” กิจกรรมรวมหมู่ของครูก่อการคูณ ที่ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น กับแนวคิดขยายชุมชนการเรียนรู้จากระดับพื้นที่ ทำการศึกษาให้มีความสุขและมีความหมาย พร้อมรับบทเรียนใหม่ ๆ ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลง . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

AUTHOR