จักรวาลรัฐสวัสดิการ EP.2 : พัฒนาการการเมือง กับ รัฐสวัสดิการในไทย

กว่าจะเลื่อนชั้นเป็นคนรวย คนชั้นกลาง ยากแค่ไหน ? ระบอบการปกครองของไทย (เผด็จการVSประชาธิปไตย) เกี่ยวกับพัฒนาการระบบสวัสดิการไทยด้วยหรือไม่ . The Active ชวนมองพัฒนาการรัฐสวัสดิการ ภายใต้บริบทการเมืองไทย กับ รศ.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย