ช่วยชาวมันนิ เข้าถึงสิทธิเยียวยาโควิด-19

ชาวมันนิ คือ กลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิม มีวิถีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ . ช่วงการระบาดของโควิด-19 เป็นอีกกลุ่มที่ประสบปัญหาการเข้าถึงการป้องกันโรค และการเข้าถึงอาหาร หลายภาคส่วนใน จ.สตูล จึงระดมความช่วยเหลือให้ชาวมันนิ เข้าถึงสวัสดิการรัฐ รวมถึงรับสิทธิเยียวยาโควิด-19 ซึ่งสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับมิติวิถีชุมชนคนอยู่กับป่า

.

📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

ทัศนีย์ ประกอบบุญ

นักข่าวสายลุย เกาะติดประเด็นแล้วไม่มีปล่อย รักการเดินทาง หลงรักศิลปะบนรองเท้า และชอบร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ