จักรวาลความจน EP.3 : อาคาร Mixed Use พัฒนาเอกชน-คนริมทางรถไฟ

มีทางออกมากมายในการแก้ปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยของคนจนริมทางรถไฟ หากว่าหลายฝ่ายให้ความร่วมมือและแก้ปัญหาร่วมกัน . The Active คุยกับ รศ.กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์ ภาควิชาการเคหะการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับแนวคิด “ขยายทางรถไฟเพื่อความเจริญอย่างไร ? ไม่ทิ้งคนจนไว้ข้างหลัง” . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

AUTHOR