กลับไป สู่ใจแผ่นดิน

การรอคอยกว่า 25 ปี หวังจะได้รับการรับรองสัญชาติไทย และการจัดสรรที่ดินจากรัฐ เพื่อแลกกับการอพยพลงมาจากป่าใหญ่ “ใจแผ่นดิน” เมื่อปี 2539
.
ผ่านมา 25 ปี ไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ “ชาวบ้านบางกลอย” จึงตัดสินใจพาครอบครัวเดินเท้ากลับขึ้นไป หวังจะได้ทำไร่หมุนเวียนตามวิถีกะเหรี่ยง ในพื้นที่ที่เคยเป็นบ้านของพวกเขา

. 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

อัญชัญ อันชัยศรี

จากทุ่งนาสู่ป่าคอนกรีต สาวอีสานผู้หลงไหลในการเดินทาง ใช้ชีวิตไปตามแรงดึงดูดของความสัมพันธ์ เชื่อว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือการคัดสรรโดยธรรมชาติ