สำรวจ “การศึกษา” ที่หายไปจากหลักสูตร

“การศึกษาไทย” ที่ถูกท้าทายด้วยโรคระบาดตลอด 1 ปีที่ผ่านมา มีอะไรเดินหน้า หรือว่า Oh No !!
.
ก่อนกลับเข้าโรงเรียน 1 ก.พ. The Active ชวนสำรวจความพยายามปรับรูปแบบการเรียนรู้ที่อาจพร่องไป กับการเดินหน้าสู่การเปลี่ยน “หลักสูตรใหม่” ที่น่าจะมีความหมายต่อการศึกษาไทย

.
📌 ชมทาง Youtube : https://youtu.be/U9gplLbnKjk
📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม