Black Box “กล่องดำ” นวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำด้านการเรียนรู้

หลายครั้งที่พูดถึง “เรียนทางไกล” เรามักจะนึกถึงการนั่งหน้าจอทีวี ใช้เทคโนโลยี หรือแจกใบงาน . แต่สำหรับ ‘รศ.ธันยวิช วิเชียรพันธ์’ ผู้พัฒนา “Black Box นวัตกรรมชุดการเรียนรู้ในกล่องดำ” มีแพสชันกับเรียนทางไกล คือทำให้เด็ก ๆ เรียนด้วยตัวเองได้ และความรู้ไม่ถดถอยด้วย . 📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม