รู้จัก เข้าใจ วิถีชาติพันธุ์

“กลุ่มชาติพันธุ์หรือชนเผ่าพื้นเมืองในแบบที่คุณคิด อาจไม่เหมือนกับความจริงที่พวกเขาเป็น” – ชวนมาทำความรู้จักกับวิถีชีวิตที่แตกต่าง และไขข้อสงสัยที่สังคมมักเข้าใจผิด เพื่อเข้าใจกันใหม่ในฐานะของ “มิตรร่วมแผ่นดินเดียวกัน”

.
📌 ชมทาง Youtube : https://youtu.be/EiI5RQyHgXc
📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

พิชญาพร โพธิ์สง่า

นักข่าวเล่าเรื่อง ที่เชื่อว่าการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์จะช่วยจรรโลงสังคมได้