มองพัฒนาการ การเมืองภาคประชาชนบนท้องถนน #ยังไม่จบที่รุ่นเรา

เมื่อการเมืองภาคประชาชนและการเมืองบนท้องถนน ปี 2563 ยังไม่ #จบที่รุ่นเรา . รศ.ประภาส ปิ่นตบแต่ง นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ ผู้ศึกษาขบวนการประชาชนมายาวนาน วิเคราะห์ปัจจัยสำคัญ ว่าหากตัวละครหลักของโครงสร้างทางการเมืองไทยยังไม่สามารถถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง ปัญหาหลายอย่างก็อาจจะจบยากเช่นกัน

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย