ปัญหาระดับชาติบนอำนาจท้องถิ่น

ว่าที่นายกอบจ.ขอนแก่นคนใหม่ เป็นไปตามคาด นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ แชมป์ 4 สมัย ยังคงรักษาตำแหน่งไว้ได้ นโยบายหาเสียง เน้น ส่งเสริมสนับสนุน เด็กสตรี คนพิการ ผู้ยากไร้ คนด้อยโอกาส และพร้อมสนับสนุนทุกหน่วยงาน ทุกเครือข่าย เทศบาลและอบต.ทุกแห่ง . “คนจนเมือง” เป็นกลุ่มคนตรงเป้าหมายตามนโยบายนี้ ปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย ผลกระทบจากนโยบายระดับชาติ อำนาจทองถิ่นจากทีมผู้บริหารชุดใหม่จะเข้ามามีบทบาทอย่างไร ที่จะช่วยให้ คนจนเมืองมีบ้าน การไล่รื้อเป็นครั้งสุดท้าย

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส