เสียงคนรุ่นใหม่ เปลี่ยนแปลงท้องถิ่น

หากนับ First Voter ของสนามการเมืองท้องถิ่น ทั้งระดับจังหวัด และ กรุงเทพมหานคร คงมีไม่ต่ำกว่า 7 ล้านเสียง ซึ่งถือเป็นคนกลุ่มสำคัญที่มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงในการเมืองระดับชาติมาแล้ว
.
แต่สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น ยังเดาได้ยาก ว่าคนกลุ่มนี้จะไปใช้สิทธิ์มากน้อยแค่ไหน
.
The Active ชวนคนรุ่นใหม่กลับบ้านไปเลือกตั้ง อบจ. และคุยกับ นายกสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา คนรุ่นใหม่ที่เคยสร้างแรงกดดันให้นักการเมืองท้องถิ่น ร่วมพัฒนาบ้านเกิดให้เป็นไปตามความต้องการของคนในชุมชน

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย