วาทกรรมกระจายอำนาจ ลดศักยภาพท้องถิ่น

“การกระจายอำนาจ” ถูกพูดถึงอย่างหนาหูทุกครั้ง เมื่อมีการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งที่ความจริง เป็นเพียงหนึ่งในความพยายามแก้ปัญหารัฐรวมศูนย์ . อะไร คือ อุปสรรคของการกระจายอำนาจในท้องถิ่น ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา? . The Active คุยกับ รศ.วีระศักดิ์ เครือเทพ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า กระจายอำนาจท้องถิ่นไทย “ก้าวหน้า” หรือ “ถอยหลัง” ก่อนวันเลือกตั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด จะมาถึง ในวันที่ 20 ธ.ค. นี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน