“ช่างตัดผมเกษตรกร” บอกลาพืชเชิงเดี่ยว ฟื้นผืนดินอาบสารพิษ

5 ธันวาคม “วันดินโลก” The Active พาไปรู้จัก ‘พิศมัย ศรีแก้ว’ ช่างตัดผมอาชีพรอง เกษตรกรอาชีพหลัก ผู้สร้างสุขให้ตัวเองกับคนรอบข้างด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม