ครูปฐมวัย ที่ใช้ความเป็นเพื่อน นำทางการเรียนรู้

“ถ้าเปรียบนักเรียนคือเทียน ครูอนุบาลก็เป็นเหมือนไม้ขีดก้านแรกที่จุดไฟในการศึกษา”
.

The Active ชวนเปิดมุมมอง ‘ครูต้าร์ – อธิวัฒน์ ใครวิชัย’ ครูปฐมวัย แห่งโรงเรียนวัดตโปทาราม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ที่ตั้งใจใช้ความสัมพันธ์แบบเพื่อนกับศิษย์ตัวน้อย สร้างการเรียนรู้ให้มีความสุข

.
📌 ชมทาง Youtube : https://youtu.be/NQijd9smuWs
📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม