สันติวิธี จากมุมที่“เขาบอกว่าผมเป็นพวกขวาจัด”

“คุณใจเย็นนะ อย่าไปทำให้เกิดความรุนแรงนะ อย่าทำให้เกิดการปะทะนะ การยั่วยุต้องอดทน แต่ในโซเชียลมีเดีย จะวิจารณ์อะไรก็ต้องคุมให้อยู่ในนั้น อย่าไปละเมิดกฏหมาย” . คือสิ่งที่ ผอ.สถาบันทิศทางไทย บอกว่าพยายามสื่อสารเพื่อประคับประคองความขัดแย้ง . The Active คุยกับ “เวทิน ชาติกุล” ถึงมุมมองที่มีต่อ “สันติวิธี” จากคนที่ถูกมองว่าเป็นพวก “ขวาจัด”

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรุชิตา อุตมะโภคิน

ตามหาความเสมอภาคผ่านงานทั้งศาสตร์และศิลป์ พยายามทำความเข้าใจปรากฏการณ์รอบตัว