เมื่อ Drag Queen ไปม็อบ

เมื่อ “Drag Queen” ประกาศ “ตัวตน” ในพื้นที่ “การเมือง” ยืนยัน “พื้นที่เห็นต่าง” ต้องปราศจาก “ความรุนแรง” . The Active จะพาเราไปรู้จัก “Drag Queen” ผู้ต้องการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพความเท่าเทียมทางเพศในม็อบ ที่สะท้อนถึงปัญหาเสรีภาพทางเพศและต้องการหาทางออกของปัญหานี้

Author

Alternative Text
AUTHOR

เพ็ญพรรณ อินทปันตี

อดีตนักกิจกรรม รักการอ่าน งานเขียน ว่ายน้ำ และเล่นกับแมว