วิธีคิดสร้างคน เรียนให้ได้งาน

ภาคเอกชน ยืนยันร่วมปฏิรูปการศึกษา แนะรัฐมองสถานการณ์โควิด-19 เป็นโอกาสทอง สร้างรากฐานการศึกษาที่เข็มแข็ง และมีส่วนร่วมเพื่อผลิตคนให้พร้อมใช้งานรับมือโลกอนาคต

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน