วิธีคิดสร้างคน เรียนให้ได้งาน

ภาคเอกชน ยืนยันร่วมปฏิรูปการศึกษา แนะรัฐมองสถานการณ์โควิด-19 เป็นโอกาสทอง สร้างรากฐานการศึกษาที่เข็มแข็ง และมีส่วนร่วมเพื่อผลิตคนให้พร้อมใช้งานรับมือโลกอนาคต

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย