WFH ครอบครัว :งาน :สิ่งแวดล้อม การทำงานบนโลกดิจิตอล

“…Work from home ทำให้มีเวลาทำงานมากขึ้น เพราะไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ช่วยลดมลพิษทางอากาศ ดังนั้น เราควรช่วยกันรณรงค์เรื่องนี้ให้มากขึ้น…”
.

พรุ่งนี้วันจันทร์ อาจไม่มีความหมายอีกต่อไป หากการทำงานที่บ้านจะช่วยได้มากกว่าลดการแพร่ระบาดของโรค แต่ยังช่วยลดมลพิษทางอากาศได้ด้วย

.
The Active ชวนดูบริษัทที่ให้พนักงาน Work from home เพื่อลดต้นทุนชีวิต ทั้งเวลาเดินทาง ครอบครัว แต่เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นด้วย


📌 ชมทาง Youtube : https://youtu.be/_tnXd5xcQ80
📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส