ขยายผล ศาสตร์พระราชา

The active  เคยพาไปรู้จัก วรเกียรติ นักธุรกิจวัย 56 ปี เจ้าของที่ดิน 133 ไร่ในหนองจอก กทม. เจ้าของนิยาม #อย่าเป็นคนจนที่มีแต่เงิน . ผ่านมา 4 เดือน วันนี้ที่ดินของเขาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว และยังชักชวนให้เกษตรกรที่ใช้สารเคมีรอบๆที่ดินของเขา หันมาเดินทางตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน