พยากรณ์ปัจจัยให้เกิดฝุ่น

อุณหภูมิและปริมาณฝน คือ ตัวแปรสำคัญอาจทำฝุ่น PM 2.5 ปลายปี 2563 พุ่งสูงกว่าปีก่อน ๆ
.

พยากรณ์ฝุ่นกรุงเทพฯ ไปกับ ‘รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช’ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์โมเดลสภาพอากาศ 2 แบบจำลอง ทำความเข้าใจปัจจัยที่ควบคุมได้และไม่ได้

.
📌 ชมทาง Youtube : https://youtu.be/HfJDSlk_BPw
📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

อรวรรณ สุขโข

นักข่าวที่ราบสูง ชอบเดินทางภายใน ตั้งคำถามกับทุกเรื่อง เชื่อในศักยภาพมนุษย์ ขอเพียงมีโอกาส