เปิดพื้นที่ปลอดภัย แลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นต่าง

เปิดพื้นที่ปลอดภัย ผ่านสานเสวนาปฏิรูปการเมืองฯ แลกเปลี่ยนวิธีคิด รับฟังความเห็นของผู้เห็นต่างที่หลากหลายอย่างสันติ ผ่านมุมมองของ 2 แกนนำคนรุ่นใหม่ “รุ้ง-ปนัสยา” กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม และ “ชาญ-ชาญณรงค์” จากไทยภักดี

Author

Alternative Text
AUTHOR

ฐิติญา เกษกาญจน์

นักข่าวสายหมี ฝันอยากเป็นนักเดินทาง และใฝ่หาความเท่าเทียม