การดำรงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย

สุลักษณ์ ศิวรักษ์ นักคิด นักเขียน มองความสัมพันธ์ ระหว่างพระราชอำนาจ กับการดำรงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมเตือนนักการเมืองต้องปรับตัว มากกว่าภาคประชาชนที่กำลังถูกกดทับจากโครงสร้างทางสังคม

Author

Alternative Text
AUTHOR

นุ่น | บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวสายตาปรือ เรียนจบจิตวิทยา และรัฐศาสตร์ สนใจวิธีสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย