การดำรงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย

สุลักษณ์ ศิวรักษ์ นักคิด นักเขียน มองความสัมพันธ์ ระหว่างพระราชอำนาจ กับการดำรงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมเตือนนักการเมืองต้องปรับตัว มากกว่าภาคประชาชนที่กำลังถูกกดทับจากโครงสร้างทางสังคม

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน