การดำรงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทย

สุลักษณ์ ศิวรักษ์ นักคิด นักเขียน มองความสัมพันธ์ ระหว่างพระราชอำนาจ กับการดำรงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมเตือนนักการเมืองต้องปรับตัว มากกว่าภาคประชาชนที่กำลังถูกกดทับจากโครงสร้างทางสังคม

Author

Alternative Text
AUTHOR

นุ่น | บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นอนดึกตื่นเช้า อ่านข่าวตาปรือ เป็นคนใต้ที่ชอบภูเขามากกว่าทะเล นักข่าวสายย้อนแย้ง ฝันเห็นการเมืองเป็นมิตรกับผู้คน