แก้ รธน. ประตูแก้วิกฤต?

อดีตแกนนำ พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เตือนผู้มีอำนาจ มองที่สาระสำคัญของสารจากนักศึกษา มากกว่า มองหาเบื้องหลัง หรือตัดสินถูกผิด The Active คุยกับ พิภพ ธงไชย รหัสปรากฏการณ์การชุมนุมเมื่อวันที่ 19 – 20 ก.ย.

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย