จุดร่วมการชุมนุมสู่สังคมรัฐสวัสดิการ

“รัฐสวัสดิการ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม และความเสมอภาคทางเพศ” คือ บางส่วนของประเด็นที่นำเสนอในพื้นที่การชุมนุม “19 กันยา ทวงอำนาจคืนราษฎร”

เครือข่ายภาคประชาชนหลายกลุ่ม ตัดสินใจร่วมชุมนุมกับ “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” เพราะมุ่งหวังการก้าวสู่สังคมรัฐสวัสดิการในอนาคต

.
📌 ชมทาง Youtube : https://youtu.be/CAer9n4TLGA
📌 ชมทาง Facebook : The Active

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน