ฟังเสียงผู้ปกครอง ต่ออนาคตเด็กบ้านเรียน

หลัง สพฐ. ปรับคู่มือเด็กบ้านเรียนใหม่ ก็ถูกตั้งคำถามจากผู้ปกครองว่าเป็นคู่มือที่ถอยหลังและละเมิดสิทธิเด็กบ้านเรียนมากกว่าเดิม . The Active ชวนฟังเสียงสะท้อนผู้ปกครองและตัวแทนเด็กบ้านเรียน

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

เรียนจบสายวิทย์-สังคมฯ-บริหารรัฐกิจฯ ทำงานไม่ตรงสาย และกลายเป็น "เป็ด" โดยไม่รู้ตัว สนใจการเมือง จิตวิทยาเด็ก วิธีคิดการมองสังคม และรักการสัมภาษณ์ผู้คน