ฟังเสียงผู้ปกครอง ต่ออนาคตเด็กบ้านเรียน

หลัง สพฐ. ปรับคู่มือเด็กบ้านเรียนใหม่ ก็ถูกตั้งคำถามจากผู้ปกครองว่าเป็นคู่มือที่ถอยหลังและละเมิดสิทธิเด็กบ้านเรียนมากกว่าเดิม . The Active ชวนฟังเสียงสะท้อนผู้ปกครองและตัวแทนเด็กบ้านเรียน

Author

Alternative Text
AUTHOR

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย