วัยแตกต่างอย่างเคารพ | วงนั่งเล่น Ep.1

ถ้ายังหมุนไปกับโลกใบใหม่ได้ เราจะ “Young Old”

The Active ชวนสลัดภาพ “คนแก่” ไปกับ ‘เป๋า–กมลศักดิ์ สุนทานนท์’ นักร้องนำ ‘#วงนั่งเล่น – Nanglen Band’ ที่ชวนสังคมไทยมองวัยแตกต่างอย่างเข้าใจ

Author

Alternative Text

ศศิธร สุขบท

มนุษย์ช่างฝัน ชอบสร้างสรรค์ข่าวเชิงบวก มีพรรคพวกชื่อจินตนาการ แสนสุขกับงานขับเคลื่อนสังคม