ครูรถถีบ การเรียนรู้

“เรียนทางไกล” หัวใจอยู่ที่ผู้เรียน

The Active พาไปรู้จักกับ ‘ครูตู้’ ที่ไม่ใช่ ‘DLTV’ แต่เป็นชื่อของครูที่มีจักรยานเป็นกระดานแห่งการเรียนรู้

Author