ฟาร์มเห็ดมหานคร

“อะไรคือความมั่นคงในชีวิต?” คู่รักอดีตพนักงานแบงก์เงินเดือนหลักแสนผันตัวสู่ “เจ้าของฟาร์มเห็ด”.ค้นพบความมั่นคงทางอาหารและคุณค่าทางใจไปพร้อมกัน

Author

Alternative Text

บุศย์สิรินทร์ ยิ่งเกียรติกุล

นักข่าวตาปรือ จบสายวิทย์-สังคมฯ จิตวิทยา กับ บริหารรัฐกิจฯ สนใจวิธีคิด-สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย