เยี่ยมยามถามข่าว ผู้ก่อการครู

ปั่นความเหนื่อยเป็นพลัง … The Active ตามไปดู “เครือข่ายก่อการครู ภาคอีสาน” ออกปั่นจักรยานเยี่ยมยามถามข่าว พร้อมหอบหิ้วเอากำลังใจไปเติมไฟให้กันและกัน จาก ‘ครู’ ขอนแก่น ถึง ‘ครู’ เมืองเลย

Author