ใครคือ “ไลฟ์โค้ช” ที่แท้จริง?

ใครๆ ก็เป็นไลฟ์โค้ชได้จริงหรือ? เพราะความคิดและชีวิตของผู้คนเปราะบาง โค้ชจึงต้องมีทักษะอาชีพเฉพาะทาง ไม่ใช่แค่คนคิดคอนเทนต์ออนไลน์ … มาฟัง 2 มุมมอง ไลฟ์โค้ชมืออาชีพ

Author