รู้จัก ECO VILLAGE ชุมชนนิเวศ

คุยกับนักขับเคลื่อนอาหาร ‘วัลลภา แวน วิลเลี่ยนส์วาร์ด’ หากลไกขยายพื้นที่ชุมชนนิเวศวิถี ทางเลือกคนเมือง สร้างความมั่นคงทางอาหาร และรับมือกับภัยพิบัติในอนาคตอย่างยั่งยืน

Author