เที่ยวอ่าวบ้านดอน

สุราษฎร์ธานี ไม่ได้มีแค่หอยใหญ่ ไข่แดงThe Active พาเที่ยวอ่าวบ้านดอน สำรวจระบบนิเวศที่สร้างรายได้และหล่อเลี้ยงปากท้องชุมชน

Author