“ต้นทุนรถรับส่งนักเรียน ต้นทุนความปลอดภัย” ก่อนเปิดเทอม 1 ก.ค. นี้

รถรับส่งนักเรียนต้องมีโจทย์เพิ่มทั้งมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและความกังวลกับการลดจำนวนนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งอาจมีผลต่อคนขับรถที่ต้องแบกรับภาระต้นทุนรายจ่ายเท่าเดิมแต่รายได้น้อยกว่าเดิม นำไปสู่การเปลี่ยนอาชีพขับรถรับส่งนักเรียน ซึ่งอาจกระทบกับการเดินทางนักเรียนในอนาคต

Author